تعرفه خدمات

فالور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
22
فالور نیمه ایرانی اینستاگرام (سرور 2) (سرعت 2 الی 15 کا در روز)
20,000 100 / 500000 جزییات خرید
23
فالور نیمه ایرانی فوق سریع اینستاگرام (سرور 3) (سرعت 10 الی 50 کا در روز)
30,000 500 / 500000 جزییات خرید

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
لایک نیمه ایرانی اینستاگرام (سرور 2) (پست + IGTV + Reels)
8,000 50 / 500000 جزییات خرید