تعرفه خدمات

فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
فالور ایرانی اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت متوسط)
15,000 200 / 500000 جزییات خرید
21
فالور ایرانی اینستاگرام (کیفیت عالی + سرعت فوق العاده)
25,000 200 / 500000 جزییات خرید

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
لایک ایرانی اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت متوسط)
12,000 200 / 500000 جزییات خرید
12
لایک ایرانی IGTV اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت متوسط)
12,000 200 / 500000 جزییات خرید
13
لایک ایرانی اینستاگرام (کیفیت عالی + سرعت فوق العاده)
18,000 200 / 500000 جزییات خرید
14
لایک ایرانی IGTV اینستاگرام (کیفیت عالی + سرعت فوق العاده)
18,000 200 / 500000 جزییات خرید

ویو ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
30
ویو اینستاگرام (سرعت بالا)
3,000 250 / 10000000 جزییات خرید