تعرفه خدمات

فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
فالور ایرانی اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت متوسط)
7,000 100 / 500000 جزییات خرید
21
فالور ایرانی VIP اینستاگرام (اکانت های با کیفیت تر + سرعت مناسب)
16,000 100 / 500000 جزییات خرید
22
فالور ایرانی اینستاگرام (کیفیت عالی + سرعت بالا) سرور 2
16,000 100 / 500000 جزییات خرید

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
لایک ایرانی اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت متوسط)
5,000 100 / 500000 جزییات خرید
12
لایک ایرانی IGTV اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت متوسط)
5,000 100 / 500000 جزییات خرید
13
لایک ایرانی VIP اینستاگرام (اکانت های با کیفیت تر + سرعت مناسب)
12,000 100 / 500000 جزییات خرید
15
لایک ایرانی اینستاگرام (کیفیت عالی + سرعت بالا) سرور 2
13,000 100 / 50000 جزییات خرید

ویو ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
30
ویو ایرانی اینستاگرام (آنی، سرعت بالا)
2,000 250 / 10000000 جزییات خرید