سرویس ها

فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
فالور ایرانی اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت بالا)
20,000 500 / 1000000 جزییات

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
لایک ایرانی اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت بالا)
10,000 500 / 1000000 جزییات
12
لایک ایرانی IGTV اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت بالا)
10,000 500 / 1000000 جزییات